Bogdans Berezas CV 1964 - 2003
 • Mars 1994 - oktober 2003
  • Enea Data, testsektionen (diverse konsultuppdrag)
   • Internt på Enea som sektions- och projektledare för testkurssektionen där han både håller många kurser (i Sveriges olika städer och även i Tyskland), skapar många (bl.a. Sveriges första ISEB Foundation), samt tar hand om försäljning och reklam
   • Konsultuppdrag på ABB i Stockholm (testplanering för europeiskt järnvägssignaleringssystem)
   • Konsultuppdrag hos Polismyndigheten (acceptanstestlednig föt ett nytt system i samband med Sveriges EU-inträde)
   • Många test- och testlednigsuppdrag på olika Ericsson-bolag där Bogdan:
    • tog hand om testning av: radiobasstationer (både analoga och GSM), GSM telefoner (i olika roller: ledning, planering, skapande och införande av testprocesser, skapande av testfall, testexekvering)
    • byggande och omhändertagande av testmiljöer
    • planering av testautomatiserg
    • införande av testautomatiserg - där ingick en hel del programmering av testmiljö och testprogram i C, C++, Java och en del speciella programmeringsspråk)
 • Under kort tid (3 månader 1996)
  • Ericsson i Nurnberg (Tyskland); återvände hem snabbt pga av att arbetet där var inte tillräckligt intressant
 • Sommaren 1994
  • Bogdan slutade 1-års extra studier (distans) inom arbest- och organisationspsykologiLondon University
 • Oktober 1990 - mars 1994
  • ELLEMTEL där han bl.a. hade uppgifter som:
   • systemadministratör för sektionens servers och ca 50 UNIX-arbetsstationer
   • testare av kortprototyper för det planerade AXE-system (programmeringen av testprogram gjordes i: Verilog, assembler, C samt C++)
   • programmerare för boot-program för dessa kort
   • gruppledare för testgruppen för delar av AXE-telefoncentraler
 • Juni 1989 - oktober 1990
  • Esselte där han sysslade med programmering (assembler och C) samt testning av lotteriterminaler
 • Juli 1988 - juni 1989
  • Philips Financial Systems som programmerare, testare och kompilatoransvarig för dåvarande Philips egna minidatorer
 • 1988
  • Flyttar till Stockholm
 • Augusti 1984 - maj 1988
  • Studier på datavetenskapliga linjen Lundsuniversitet
 • Diverse jobb under studietiden i Lund:
  • Instruktör för nybörjare på datalinjen på Lundsuniversitet (1987-1988)
  • Operatör för datorstyrd tryckmaskin på ett tryckeri i Lund (nattskift 1985-1987)
  • Andra arbeten, bl.a. som säljare och byggarebetare (enklare byggarbeten inomhus)
 • 1983 - 1984
  • Språkstudier (s.k. svenska för invandrare) på Komvux i Lund
 • 1983
  • Flyttar till Lund
 • Diversejobb under studietiden
  • Byggarbetare (enklare byggarbeten inomhus)
  • Guide för vandrar- och bussgrupper (studentgrupper inom Östeuropa)
 • 1978 - 1983
  • Psykologistudier Universitetet i Warszawa
 • 1976 - 1978
  • Studier i engelska språketUniverisitet i Warszawa
 • 1972 - 1976
  • Gymnasieskola i Warszawa (s.k. matematisk-fysiska linjen)
 • 1964 - 1972
  • Grundskola i Warszawa
2012