Bogdan

Krótkie Curriculum Vitae
Bogdana Berezy

 In MS Word     PDF

Umiejętności i doświadczenia

 • Wykształcenie wyższe: psychologia (Uniwersytet Warszawski), informatyka (Uniwersytet w Lund, Szwecja), psychologia organizacji (podyplomowe, Uniwersytet Londyński).
 • Analiza i zarządzanie wymaganiami: ReQtest, DOORS, RequisitePro, metody tradycyjne opisu wymagań, przypadki użycia, diagramy aktywności UML
 • Programowanie (COBOL, Fortran, Pascal, Modula-2, Lisp, C, C++, Java, JavaScript, różne asemblery)
 • Projektowanie: JSP, UML, OOD, diagramy przejść stanów, diagramy klas UML
 • Testowanie platformy sprzętowej (planowanie, zarządzanie, przygotowanie, konfiguracja i wykonywanie): karty elektroniczne testowe, użycie oscyloskopu, analizatora logicznego, generatora wzorców oraz ICE, pisanie programów testowych do ASIC, tworzenie platformy testowej w Verilog, użycie innych elektronicznych instrumentów pomiarowych, wykorzystanie GPIB, LabView.
 • Testowanie: budowa środowisk testowych, wykonywanie testów, analiza testowa (projektowanie przypadków i scenariuszy testowych, pisanie specyfikacji testów), implementacja testów (pisanie procedur testowych do testów ręcznych oraz tworzenie programów testowych do testów automatycznych), wykonywanie testów, zarządzanie testowaniem.
 • Zarządzanie i nadzór: obsługa wersjonowania (ClearCase, CVS), zarządzanie zgłoszeniami (ClearQuest, narzędzia własne i lokalne, BugZilla, inne), zarządzanie projektem testowym, zarządzanie projektem, zarządzanie procesami, zarządzanie jakością.
 • Telekomunikacja:
  • Testy baz radiowych do analogowej telefonii komórkowej
  • Testy baz radiowych do telefonii GSM
  • Testy integracyjne i systemowe VoIP
  • Testy telefonów komórkowych „smartphone” pierwszych generacji
  • Testy telefonów komórkowych z platformą JVN
  • Testy Bluetooth
  • Automatyzacja testów telefonów komórkowych oraz systemów telefonii komórkowej
  • Testy akceptacyjne telefonów komórkowych GSM
  • Testy gier (aplikacje lokalne) oraz innych aplikacji (w tym SOA) na iOS (iPad oraz iPhone) oraz Android;
 • Szkolenia: prowadzenie szkoleń z testowania oprogramowania, inżynierii wymagań, inżynierii oprogramowania. Tworzenie nowych szkoleń (w tym akredytowanych), zarządzanie działem szkoleniowym firmy doradczej, prowadzenie własnej działalności szkoleniowej.
 • Praca koncepcyjna: udział w konferencjach, autor książek i artykułów na temat testowania i zapewnienia jakości.

Szkolenia, certyfikaty

 • Różne szkolenia z języków programowania, systemów operacyjnych, architektury mikroprocesorów.
 • Kurs DO-178 B (standard lotniczy).
 • Różne szkolenia z telekomunikacji, GSM, architektury central telefonicznych.
 • Kursy narzędzi wspierających SQA (DOORS, IBM Rational ClearQuest, IBM Rational RequisitePro, HP [wówczas Mercury] WinRunner [QuickTest], Xrunner [QuickTest], LoadRunner, TestDirector, Parasoft (komplet narzędzi – testy statyczne, jednostkowe, systemów wbudowanych)
 • Kurs audytorów TickIt.
 • Prowadzenie szkoleń na certyfikat IEEE CSDP
 • Certyfikaty ISEB CTFL, ISTQB CTFL, ISEB Practitioner, ISTQB CTAL (całość – Test Manager, Test Analyst, Technical Test Analyst).
 • Certyfikaty REQB Foundation, IREB CPRE Foundation, IREB CPRE AL Elicitation and Consolidation.

Doświadczenie zawodowe

 • Od 2004: własna działalność gospodarcza, szkolenia oraz doradztwo
  • 2011-2012 Fun & Mobile - wdrożenie metod specyfikacji wymagań oraz automatyzacja testów na platformach iOS (iPad oraz iPhone) i Android
  • 2010-2011 Symbio (Szwecja) – współpraca przy realizacji zlecenia metodycznego (inżynieria wymagań i testowanie) w firmie Scania (Szwecja)
  • 2009-2010 Inceptive (Szwecja) – współpraca przy realizacji zleceń i szkoleń w Szwecji (inżynieria wymagań, testowanie)
  • 2008-2009 TPSA – wdrożenie nowej metody analizy wymagań i testów szybkiej ścieżki dla oprogramowania usług telekomunikacyjnych
  • 2008 Infeurope (Hiszpania, Luksemburg): cykle szkoleń (inżynieria wymagań, testowanie)
  • 2006-2008 Siemens – szkolenia oraz doradztwo z zakresie testowania różnego rodzaju oprogramowania telekomunikacyjnego
  • 2006-2008 Tieto (Polska, Czechy) – szkolenia i doradztwo w projektach testowych
  • 2007-2012 współpraca z firmą Parasoft w zakresie narzędzi do oprogramowania systemów wbudowanych
  • 2007: Motorola, cykl szkoleń z testowania oprogramowania
  • 2006-2007 TPSA: wdrożenie metodyki analizy wymagań i testowania dla nowo powstałego działu testowego
  • 2006 Teleca – doradztwo i szkolenia
  • 2004 Prokom – szkolenia z inżynierii wymagań i testowania oprogramowania
  • 2004-2012 Szkolenia (w tym otwarte) i krótkie (do kilku tygodni) zlecenia dla wielu firm (pełna lista: http://victo.eu/ENG/Victo/references.html)
  • Organizacja i udział jako prelegent w wielu krajowych i międzynarodowych konferencjach na temat jakości i testowania oprogramowania
  • Publikacja dziesiątków artykułów na temat jakości i testowania oprogramowania
  • Publikacja dwóch książek na temat zapewnienia jakości i testowania oprogramowania
 • 1994-2003 Enea Realtime (konsultingowa firma szwedzka):
  • 2001-2003 Adtranz (kierownik zespołu wymagań oraz testów systemowych prototypu europejskiego systemu sygnalizacji kolejowej)
  • 2001 Ericsson – analiza zgodności procedur projektu militarnego z normą DO-178B (wymagania, projektowanie, zarządzanie zmianami, testowanie)
  • 1999-2001 Rikspolisstyrelsen (komenda główna policji szwedzkiej) – kierownik testów akceptacyjnych centralnego rejestru skazanych oraz centralnego rejestru podejrzanych (pozyskiwanie wymagań, plan oraz projektowanie testów akceptacyjnych)
  • 1998-1999 wspólny projekt Enea Realtime i Ericsson Radio Systems (kierownik analizy wymagań oraz testów akceptacyjnych platformy JVM [Java Virtual Machine] na OSE [system operacyjny czasu rzeczywistego Enea, projektowane użycie w terminalach typu smart phone])
  • 1997-1998 Ericsson Radio Systems (koordynator testów – metody pozyskiwania i specyfikacji wymagań, testy  integracyjne i systemowe systemu VoIP)
  • 1996-1997 Ericsson Mobile Systems (testy systemowe telefonu komórkowego typu smart phone – automatyzacja, środowisko testowe, metody pozyskiwania i specyfikacji wymagań)
  • 1996 Ericsson Eurolab Deutschland (testy protokołów HR i FR karty kodującej bazy radiowej telefonii GSM)
  • 1995-1996 zlecenie w Ericsson Radio Systems (testy protokołów HR i FR karty kodującej bazy radiowej telefonii GSM)
  • 1994-1995 zlecenie w Ericsson Access (środowisko testowe do testów baz radiowych analogowej telefonii komórkowej)
 • 1990-1994 programista, tester, kierownik testów, projektant, administrator systemu (Ellemtel, Sztokholm – projekt telekomunikacyjny AXE, protokół ATM)
 • 1989-1990 programista, administrator oraz tester w Essnet (systemy do loterii, terminale do loterii; Sztokholm)
 • 1988-1989 programista oraz tester w Philips Financial Business Systems (systemy bankowe, Sztokholm)
 • 1987-1988 nauczyciel programowania na Uniwersytecie w Lund
 • 1985-1987 operator sterowanej komputerowo drukarki laserowej (Datafilm, Lund, Szwecja)
 • 1984-1986 prace dorywcze budowlane i inne (Szwecja, Lund)
 • 1978-1983 praca dorywcza przewodnika grup zorganizowanych, oraz robotnika niewykwalifikowanego (Polska)

Znajomość języków obcych

 • Polski (płynnie)
 • Angielski (płynnie)
 • Szwedzki (płynnie)
 • Niemiecki (możliwość porozumienia się, czytania dokumentacji)
 • Rosyjski (możliwość porozumienia się, czytania dokumentacji)

 

CV 2013