Bogdan Bereza: zawodowe wydarzenia 1998-2009

Z powrotem do bogdan.victo.eu2009:
 • XI Krajowa Konferencja Inżynierii Oprogramowania odbyła się 14-17/09 2009 w Pułtusku; nasz przedstawiciel w Radzie Programowej tej konferencji
 • Wykład plenarny na XI KKIO
 • V Konferencja Alternatywna (Warszawa):
  • odczyt Hansa Schaefera 14 września 2009 na temat testowania na podstawie ryzyka, IEEE 829:2008 oraz testach systemów wbudowanych
  • odczyt Stuarta Reid'a 17 września 2009 na temat testów agile oraz nt nowej normy ISO/IEC 29119
 • XXV Jesienne Spotkania PTI odbyły się 12-16 października 2009 w Mrągowie
 • Konferencja Testwarez odbyła się 20-21/10 2009 w Krakowie; nasz przedstawiciel w Radzie Programowej konferencji
 • Książka Inżynieria Oprogramowania - jak zapewenić jakość aplikacjom? autorstwa naszego współpracownika ukazała się jesienią w wydawnictwie HELION
 • Wywiad w tygodniku COMPUTERWORLD z naszym współpracownikiem (czerwiec 2009)
 • Odbyła się VII konferencja Jakość Systemów Informatycznych z udziałem naszym stoiskiem (wspólne z Parasoft) i wykładem naszego współpracownika pt. Zintegrowane zarządzanie doświadczeniem klienta
 • Skrzydlate słowa Vipula Kochera z Indii: "bugs are imperfect requirements imperfectly translated into imperfect design which is imperfectly translated into imperfect code"
 • Zorganizowaliśmy bezpłatne szkolenie Jak kupować szkolenia techniczne? Trening dla szefów działów HR (Warszawa, 03/2009)
 • Nasi współpracownicy - po raz kolejny - w Radzie Programowj największej europejskiej konferencji nt testowania EuroSTAR 2009
 • Otrzymujemy dla trzech szkoleń, jako pierwsza firma w Polsce, akredytację Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych (marzec 2009)
 • Prowadzimy sesję i wykład wiodący (Survival Skills for Difficult Times) na dorocznej londyńskiej konfererecji Test Management Summit (styczeń 2009)
kropa góra strony kropa 2009 kropa 2008 kropa 2007 kropa 2006 kropa 2005 kropa 2004 kropa 2003 kropa 2002 kropa 2001 kropa 2000 kropa 1999 kropa 1998 kropa
2008:
 • Udzielamy wywiadu w miesięczniku businessman.pl, nr 12/2008
 • Wystąpienie Risk and decision making na konferencji w Bergen 23/10-2008
 • Organizujemy IV Konferencję Alternatywną RE-AQCtion Conference 24-26 września 2008 w Gdańsku (zaproszeni goście to m.in. Tom Gilb, prof. Lech Krzanik z Uniwersytetu w Oulu, Werner Henschelchen - Sekretarz Generalny GASQ)
 • Nasz artykuł  w Testing Experience, numer wrześniowy 2008
 •  Uczestniczymy w World Congress for SW Quality, USA, wrzesień 2008, nasz współpracownik jest pierwszym prelegentem z Polski na tej prestiżowej konferencji
 • Nasz współpracownik zostaje wice-przewodniczącym GASQ (Global Association  for Software Testing)
 • Organizujemy udział Thorkila Sonne ze Specialisterne w konferencji nt autyzmu w Szczecinie (czerwiec 2008)
 • Organizujemy w Warszawie seminarium Adama Kolawy, właściciela Parasoft, autora książki ADP (czerwiec 2008)
 • Jeden z naszych współpracowników zostaje jedną z nielicznych osób mających zarówno certyfikat ISEB Practitioner oraz certyfikat Full ISTQB Advanced
 • Sponsorujemy konferencję SPICE 2008 Conference, Norymberga, 26-28 maja 2008; mamy tam również dwa wykłady oraz tutorial
 •  Jako pierwsi w Polsce prowadzimy kursy ISTQB Advanced (kwiecień-maj 2008)
 •  Uczestnicznymy w konferencji ICST w Lillehammer, Norwegia, 9-11 kwietnia (mamy wystąpienie w warsztatach nt ISO/IEC 29119)
 •  Organizujemy III Konferencję Alternatywną QAFA - TMS (Quality Assurance for Financial Applications - Test Management Summit), 7-8 kwietnia 2008, Kraków (uczestnicy: m.in. Tom Gilb oraz Thorkil Sonne ze znanej firmy Specialisterne)
 • Organizujemy II Konferencję Alternatywną SoftLex (prawne aspekty inżynierii oprogramowania) - 7 marca 2008, Warszawa
 • Organizujemy seminarium Hansa Schaefera na temat nowej wersji normy IEEE 829:2008 (standard dokumentacji testowania oprogramowania)
 • Jako pierwsi w Polsce udostępniamy akredytowane szkolenia na certyfikat inż. wymagań REQB
kropa góra strony kropa 2009 kropa 2008 kropa 2007 kropa 2006 kropa 2005 kropa 2004 kropa 2003 kropa 2002 kropa 2001 kropa 2000 kropa 1999 kropa 1998 kropa
2007:
 • Prowadzimy sesję i wykład wiodący (Finding Ideal Test Manager) na dorocznej londyńskiej konfererecji Test Management Summit
 • Jako pierwsi w Polsce prowadzimy kurs ISEB Practitioner (listopad 2007)
 • I Konferencja Alternatywna AQCtion 2007 zorganizowana przez nas 12-14 września 2007 we Wrocławiu; pierwsza tego rodzaju międzynarodowa konferencja w Polsce
 • Powstają kolejne organizacje SPIN: w Krakowie, Gdańsku, Poznaniu i Szczecinie (do 2009 utrzymały się - i bardzo prężnie działają - tylko w Krakowie i w Gdańsku)
kropa góra strony kropa 2009 kropa 2008 kropa 2007 kropa 2006 kropa 2005 kropa 2004 kropa 2003 kropa 2002 kropa 2001 kropa 2000 kropa 1999 kropa 1998 kropa
2006:
 • Konferencja KKIO 2006: tutorial na temat nowego modelu klasyfikacji narzędzi testowych
 •  Wykład na temat testowania aplikacji typu ASP na zaproszenie BCS SIGIST
 • Całodniowy tutorial na konferencji ICSTEST: A Complete Roadmap to Test Automation
 • Z naszej inicjatywy powstają pierwsze polskie organizacje SPIN (Software Process Improvement Network): w Warszawie i we Wrocławiu (listopad-grudzień 2006)
 • Wychodzi pierwsza polska książka nt. testowania oprogramownia Teoria i praktyka testowania programów autorstwa prof. Bogdana Wiszniewskiego i Bogdana Berezy (Wyd. Naukowo-Techniczne)
 • Prowadzimy wykłady na III Krajowej Konferencji Jakości Systemów Informatycznych
kropa góra strony kropa 2009 kropa 2008 kropa 2007 kropa 2006 kropa 2005 kropa 2004 kropa 2003 kropa 2002 kropa 2001 kropa 2000 kropa 1999 kropa 1998 kropa
2005:
 •  Na konferencji SPM wykład: Psychologia w projekcie informatycznym
 •  Na konferencji HCI w Gdańsku prowadzimy wykład: Testowanie użyteczności w projekcie informatycznym
 •  Na konferencji GigaCon wykład: Udoskonalanie procesu testowego
 •  Uczestniczymy z wykładem Jakość w systemach informatycznych w konferencji organizowanej przez CPI
 •  Organizujemy 2-dniowy kurs Hansa Schaefera Risk-based testing
 •  Jesteśmy współorganizatorami 1-ej majowej konferencji SJSI; prowadzimy tam również trzy wykłady
 •  Udział (referaty lub całodniowe szkolenia) w Górskiej Szkole PTI w latach 2003 - 2006
 •  Wychodzi pierwsza tłumaczona na język polski książka nt. testowania oprogramownia Testowanie oprogramowania amerykańskiego autora Rona Pattona z inicjatywy i tłumaczona przez naszego współpracownika (Wyd. MIKOM)
kropa góra strony kropa 2009 kropa 2008 kropa 2007 kropa 2006 kropa 2005 kropa 2004 kropa 2003 kropa 2002 kropa 2001 kropa 2000 kropa 1999 kropa 1998 kropa
2004:
 •  Inicjatywa, nadzór merytoryczny oraz prowadzenie warsztatów na konferencjach SQAM w latach 2004-2006
 •  Realizujemy w Polsce szereg nowych, nowatorskich szkoleń z dziedziny zarządzania jakością oprogramowania
 •  Warsztaty na konferencji organizowanej przez IIR z naszej inicjatywy
 •  Jeden z naszych założycieli jest inicjatorem, członkiem Rady Programowej 1 Krajowej Konferencji Jakości Oprogramowania (czerwiec 2004)
kropa góra strony kropa 2009 kropa 2008 kropa 2007 kropa 2006 kropa 2005 kropa 2004 kropa 2003 kropa 2002 kropa 2001 kropa 2000 kropa 1999 kropa 1998 kropa
2003:
 • Warsztaty na konferencji organizowanej przez IIR z naszej inicjatywy
 • Na konferencji EuroSTAR wykład: Security Testing
 • Jesteśmy wśród inicjatorów powstania Polskiej Organizacji Testerów (SJSI, maj 2003)
 • Jesteśmy inicjatorami i kierownictwem programowym drugiej polskiej konferencji nt testowania, zorganizowanej przez IIR (maj 2003)
kropa góra strony kropa 2009 kropa 2008 kropa 2007 kropa 2006 kropa 2005 kropa 2004 kropa 2003 kropa 2002 kropa 2001 kropa 2000 kropa 1999 kropa 1998 kropa
2002:
 • Inicjatywa oraz referat na szwedzkiej konferencji IIR Test och Verifiering av Inbyggda Realtidssystem (test wbudowanych systemów czasu rzeczywistego)
 • Przeprowadzamy pierwsze w Polsce szkolenia na certyfikat ISEB Foundation
 • Warsztaty na konferencji organizowanej przez IIR z naszej inicjatywy
 • Seria artykułów publikowanych w tygodniku Computerworld oraz w dodatku informatycznym tygodnika Wprost
 • Pierwsza w języku polskim książka na temat testowania: Ron Patton Testowanie oprogramowania, Wydawnictwo MIKOM, nasze tłumaczenie
 •  Na konferencji EuroSTAR prowadzimy całodniowy tutorial: Exploring Risks - the Psychology of Test Management
kropa góra strony kropa 2009 kropa 2008 kropa 2007 kropa 2006 kropa 2005 kropa 2004 kropa 2003 kropa 2002 kropa 2001 kropa 2000 kropa 1999 kropa 1998 kropa
2001:
 • Inicjatywa rozpoczęcia w Polsce zorganizowanych działań i szkoleń związanych z zapewnieniem jakości i testowaniem oprogramowania (we współpracy z Software Konferencje)
 • Udział z referatem na szwedzkiej konfererncji Test och Verifiering
 • Konferencja ICSTEST, wykład Decision Making and Risk Management in Testing
 • Uczestniczymy w Radzie Programowej konferencji Ethicomp 2001 w Gdańsku; wykład: Software Engineering as Social Science
 • Na konferencji EuroSTAR wykład: Delivering and Buying Education in Software Testing oraz całodniowy tutorial: Tools and Automation on a Shoestring
kropa góra strony kropa 2009 kropa 2008 kropa 2007 kropa 2006 kropa 2005 kropa 2004 kropa 2003 kropa 2002 kropa 2001 kropa 2000 kropa 1999 kropa 1998 kropa
2000:
 • Referat na konferencji KKIO 2000 na temat automatyzacji testowania
 • Na konferencji EuroSTAR wykład: Test and decision Theory
 • Publikacja pracy, sponsorowanej przez Szwedzkie Towarzystwo Inżynierów nt. narzędzi wspierających testowanie
 • Konferencja ICSTEST 2000, wykład: Test Outside Software Industry
kropa góra strony kropa 2009 kropa 2008 kropa 2007 kropa 2006 kropa 2005 kropa 2004 kropa 2003 kropa 2002 kropa 2001 kropa 2000 kropa 1999 kropa 1998 kropa
1999:
 • Nadzór nad pracą magisterską na Politechnice sztokholmskiej nt metod klasyfikacji oraz opisu narzędzi do automatyzacji testów
 • Uruchomienie przez naszego współpracownika pierwszego w Szwecji kursu na certyfikat ISEB Foundation
 • Na konferencji EuroSTAR prowadzimy wykład: The Kiss of Life - Software Testing Gets a Blood Transfusion
kropa góra strony kropa 2009 kropa 2008 kropa 2007 kropa 2006 kropa 2005 kropa 2004 kropa 2003 kropa 2002 kropa 2001 kropa 2000 kropa 1999 kropa 1998 kropa
1998:
 • Nadzór nad pracą magisterską na Uniwersytecie Sztokholmskim Test av minnen till datorer
 • Nasz współpracownik zostaje po raz pierwszy Koordynatorem Krajowym na Polskę konferencji EuroSTAR
 • Wykład naszego współpracownika na EuroSTAR: Is Software Testing Scientific?
kropa góra strony kropa 2009 kropa 2008 kropa 2007 kropa 2006 kropa 2005 kropa 2004 kropa 2003 kropa 2002 kropa 2001 kropa 2000 kropa 1999 kropa 1998 kropa
2011