Bogdan Bereza: diverse händelser 1998-2009

Tillbaka till bogdan.victo.eu

kropa 2009 kropa 2008 kropa 2007 kropa 2006 kropa 2005 kropa 2004 kropa 2003 kropa 2002 kropa 2001 kropa 2000 kropa 1999 kropa 1998 kropa

2009:
 • XI Polska programvaruutveckligskonferens tog plats 14-17/09 2009 i Pultusk; Bogdan i programrådet för den samt har två föredrag
 • V Alternativkonferens (Warszawa):
  • NewQuality organiserar
  • föreläsning av Hans Schaefer 14 september om riskbaserad testning, om IEEE 829:2008, samt om test av inbyggda system
  • Stuart Reids föreläsning 17 september 2009 agile testning samt om ISO/IEC 29119
 • Konferens Testwarez tog plats 20-21/10 2009 i Krakow; Bogdan i konferensens programrådet samt håller ett föredrag Market-Driven Testing
 • Boken Programvaruutveckling - hur försäkra kvalit? (på polska) ges ut i Helion förlaget
 • Intervju i tidningen COMPUTERWORLD med Bogdan (juni 2009)
 • VII polska konferensen Kvalitet av IT-system där vi vår sponsorer tillsammans med Parasoft; Bogdans föreläsning Integrerad ledning av kunderfarenheter
 • En presentation om CSR (Corporate Social Responsibility) på en studentkonferens
 • Vipula Kochers (Indien) bevingade ord: "bugs are imperfect requirements imperfectly translated into imperfect design which is imperfectly translated into imperfect code"
 • Vi organiserade en minikonferens Hur köper man tekniska kurser? Ett seminariumm för HR-chefer (Warszawa, mars 2009)
 • Igen i programrådet för EuroSTAR 2009
 • Som första firman i Polen, blir vi akrediterade med tre kurser av Polish-Japanese School av Computer Technology (mars 2009)
 • Bogdans föreläsning (Survival Skills for Difficult Times) på konferensen i London: Test Management Summit (januari 2009)
kropa sidans topp kropa 2009 kropa 2008 kropa 2007 kropa 2006 kropa 2005 kropa 2004 kropa 2003 kropa 2002 kropa 2001 kropa 2000 kropa 1999 kropa 1998 kropa

2008:
 • Bogdan intervjuas av tidningen businessman.pl, 12/2008, om kvalitet av IT/system
 • Presentation Risk and decision making på konferensen i Bergen 23/10-2008
 • Vi organiserade IV Alternativkonferens RE-AQCtion 24-26 september 2008 i Gdansk (med bl.a. Tom Gilb och professor Lech Krzanik från Uniwersitetet i Oulu, samt med Werner Henschelchen - från GASQ
 • Bogdans artikel i Testing Experience, september 2008
 • Bogdan deltog i i World Congress for SW Quality (WCSQ, USA, Washington), september 2008, Bogdan blev första nånonsin talare från Polen där (Customer Experience Management: How to Achieve Market Success?)
 • Bogdan blev vice-ordförande av GASQ (Global Association  for Software Testing)
 • Vi organiserade Thorkil Sonnes (från Specialisterne i Danmark) presentation på konferensen om autism i Szczecinie (juni 2008)
 • Vi organiserade Adam Kolawas seminarium (Parasofts skapare) i Warszawa, om  ADP (juni 2008)
 • Bogdan blev både ISEB Practitioner samt Full ISTQB Advanced certifierad
 • Vi sponsrade SPICE 2008 Conference, i Nurnebrg, 26-28 maj 2008; vi även hade där tre föreläsningar
 • Som första i Polen håller vi en ISTQB Advanced kurs (april-maj 2008)
 • Vi deltar i ICST i Lillehammer, Norge, 9-11 april (med en presentation inom workshop om  ISO/IEC 29119
 • Vi organiserade III Alternativkonferens QAFA - TMS (Quality Assurance for Financial Applications - Test Management Summit), 7-8 april 2008, Krakow (med bl.a. Tom Gilb och Thorkil Sonne från Specialisterne)
 • Vi organiserade II Alternativkonferens SoftLex (lag och IT) - 7 mars 2008, Warszawa
 • Vi organiserade Hans Schaefers seminarium om IEEE 829:2008 (i Warszawa)
 • Som första i Polen ger vi akrediterade REQB-kurser (Requirements Engineering Qualifications Board)
kropa sidans topp kropa 2009 kropa 2008 kropa 2007 kropa 2006 kropa 2005 kropa 2004 kropa 2003 kropa 2002 kropa 2001 kropa 2000 kropa 1999 kropa 1998 kropa

2007:
 • Presentation och ledning av diskusion om Finding Ideal Test Manager Test Management Summit (januari 2007, London)
 • Som första i Polen ger Bogdan ISEB Practitioner (november 2007, material från Gerrard Consulting)
 • I Alternativkonferens AQCtion 2007, 12-14 september i Wroclaw; det blivit  den första internationella kvalitetskonferens i Polen
 • Nya SPIN-organzationer skapas av Bogdan: i Krakow, Gdansk, Poznan och Szczecin (Software Process Improvement Network)
kropa sidans topp  kropa 2009 kropa 2008 kropa 2007 kropa 2006 kropa 2005 kropa 2004 kropa 2003 kropa 2002 kropa 2001 kropa 2000 kropa 1999 kropa 1998 kropa

2006:
 • På en konferens Polska programvaruutvecklingskonferens 2006: tutorial om klassifisering at testgverktyg
 • En föreläsning om testning av ASP BCS SIGIST-möte i London
 • En heldagskurs på ICSTEST: A Complete Roadmap to Test Automation
 • Vi skapar första polska SPIN (Software Process Improvement Network): i Warszawa och i Wroclaw (november-december 2006)
 • Första polska boken om test av programvara: Teori och praktik av programvarutestning, författare: professor Bogdan Wiszniewski och Bogdan Bereza
 • Bogdan har an föreläsningy på III Polska Konferens om kvalitet av programvara ()
kropa sidans topp kropa 2009 kropa 2008 kropa 2007 kropa 2006 kropa 2005 kropa 2004 kropa 2003 kropa 2002 kropa 2001 kropa 2000 kropa 1999 kropa 1998 kropa

2005:
 • SPM-konferens: en föreläsning: Psykologiska aspekter i IT-projekt
 • HCI-konferens i Gdansk, en presentation om Test av användbarhet
 • GigaCon-konferens, en föreläsning: Förbättring av testprocessen med TPI (på polska)
 •  Bogdan har en presentation Kvalitet av IT-systen  på en CPI-konferens
 •  Vi organiserade en 2-dagars kurs med Hans Schaefer Risk-based testing i Warszawa
 •  Bogdan har tre presentationer på första SJSI-konferens (SJSI är polsk SAST)
 •  Vi håller föreläsningar (med fler än 1 person) på 4-dagars PTI-konferenser (PTI år polsk IT-organisation) 2003, 2004, 2005 och 2006
 •  Första boken på polska om programvarutestning Software Test av Rona Pattona; Bogdans översättning (MIKOM förlag)
kropa sidans topp kropa 2009 kropa 2008 kropa 2007 kropa 2006 kropa 2005 kropa 2004 kropa 2003 kropa 2002 kropa 2001 kropa 2000 kropa 1999 kropa 1998 kropa

2004:
 • Initiativ, övervakning samt många presentationer på SQAM-konferenser 2004-2006 (SQAM - Software Quality Assurance Management, första regelbundna IT-kvalitet konferens i Polen)
 • Många pionjärkurser im IT-kvalite och testning i Polen
 • Initiativtagare samt flera workshops på IIR-konferens i Warszawa - tredje polska testkonferens
 • Initiativtagare, deltagare i programrådet samt föredrsgshållare på 1 polsk konferens om programvarukvalitet (juni 2004)
 • NewQuality startades som ett polskt företag (enskild firma) mars 2004 (först med namnet bbjTest, sedan ETC bettersoftware.eu - alltså vi har bytt namn två gånger)
kropa sidans topp kropa 2009 kropa 2008 kropa 2007 kropa 2006 kropa 2005 kropa 2004 kropa 2003 kropa 2002 kropa 2001 kropa 2000 kropa 1999 kropa 1998 kropa

2003:
 • Initiativtagare samt workshopshållare på andra polska konferensen om IT-test (IIR är organisatören)
 • Ett föredrag på EuroSTAR: Security Testing
 • Initiativtagare samt founding member för "polska SAST" (SJSI, maj 2003)
 • Initiativtagare samt föredragshällare på andra polska testkonferensen (IIR, maj 2003)
kropa sidans topp kropa 2009 kropa 2008 kropa 2007 kropa 2006 kropa 2005 kropa 2004 kropa 2003 kropa 2002 kropa 2001 kropa 2000 kropa 1999 kropa 1998 kropa

2002:
 • Initiativtagare (tillsammans med Mats Grindal) samt föredragshållare på IIR-konferens Test och Verifiering av Inbyggda Realtidssystem
 • Första någonsin ISEB Foundation kurser hålls av oss i Polen
 • Initiativtagarfe och workshop-hållare på allra första testkonferens i Polen (organisatören är Software Konferencje)
 • 7 artiklar om programvarutest i polska Computerworld
 • På EuroSTAR en tutorial: Exploring Risks - the Psychology of Test Management
kropa sidans topp kropa 2009 kropa 2008 kropa 2007 kropa 2006 kropa 2005 kropa 2004 kropa 2003 kropa 2002 kropa 2001 kropa 2000 kropa 1999 kropa 1998 kropa

2001:
 • Initiativtagare och föredragshållare om testning av programvara (i samarebete med polska Software Konferencje)
 • Föredragshållare på en svensk IIR-konferens Test och Verifiering
 • ICSTEST, en föreläsning Decision Making and Risk Management in Testing
 • Bogdan i programrådet för Ethicomp 2001 i Gdansk, samt håller där en presentation Software Engineering as Social Science
 • EuroSTAR-föreläsning: Delivering and Buying Education in Software Testing och en tutorial: Tools and Automation on a Shoestring
kropa sidans topp kropa 2009 kropa 2008 kropa 2007 kropa 2006 kropa 2005 kropa 2004 kropa 2003 kropa 2002 kropa 2001 kropa 2000 kropa 1999 kropa 1998 kropa

2000:
 • Tredje polska konferensen om programvaruutveckling (KKIO), vår presentation om testautomatisering
 • EuroSTAR: Test and Decision Theory
 • En 100-sidars bok Testverktyg inom ett projekt som sponsrades av Sveriges Ingenjörssällskap
 • ICSTEST: Test Outside Software Industry
kropa sidans topp kropa 2009 kropa 2008 kropa 2007 kropa 2006 kropa 2005 kropa 2004 kropa 2003 kropa 2002 kropa 2001 kropa 2000 kropa 1999 kropa 1998 kropa

1999:
 • Övervakaning av examensarbete (på Tekniska Högskolan i Stockholm) En modell för klassifikation av  testverktyg
 • EuroSTAR The Kiss of Life - Software Testing Gets a Blood Transfusion (tillsammans med Anna Eriksson, skapare av SAST)
 • Initiativtagare och skapare (inom Enea Data) av Sveriges fösta ISEB Foundation kurs
kropa sidans topp kropa 2009 kropa 2008 kropa 2007 kropa 2006 kropa 2005 kropa 2004 kropa 2003 kropa 2002 kropa 2001 kropa 2000 kropa 1999 kropa 1998 kropa

1998:
 • Övervakaning av examensarbete (på Stockholms univeristet): Test av minnen till datorer
 • Bogdan blir landskoordinator (för Polen) för EuroSTAR
 • EuroSTAR: Is Software Testing Scientific?
kropa sidans topp kropa 2009 kropa 2008 kropa 2007 kropa 2006 kropa 2005 kropa 2004 kropa 2003 kropa 2002 kropa 2001 kropa 2000 kropa 1999 kropa 1998 kropa
2011